Private Colleger of transportation
image
Начало Форум-основен Форум-Модел Криле Океан Океан Dreams Оръжие Криле Ретросалон Нато и България Галерия Новини Поръчай онлайн

Select Forum Language:

 
Hot topics:
The time now is Thu 06 Aug 2020, 15:14
All times are UTC + 2
 Forum index » ОКЕАН - МОРСКИ ФОРУМ » БЪЛГАРСКИТЕ ВМС
Корвета 13 "Решителни"
Moderators: Sea Dog
Post new topic   Reply to topic View previous topic :: View next topic
Page 3 of 3 [37 Posts]   Goto page: Previous 1, 2, 3
Author Message
Dimitar Stavrev
[Admin]

Joined: 08 Nov 2007
Posts: 12545
Location: София

PostPosted: Fri 06 Apr 2012, 14:24    Post subject:  

Click to see if image is larger
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail 
Preslav
[Admin]


Joined: 19 Jan 2006
Posts: 42500

PostPosted: Fri 06 Apr 2012, 15:59    Post subject:  

Arrow Корветата "Решителни" за първи път участва в BLACKSEAFOR

Click to see if image is larger
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website 
popay_the_sailor
[Admin]


Joined: 06 Jan 2004
Posts: 10243
Location: Варна

PostPosted: Thu 26 Apr 2012, 07:47    Post subject:  

„РЕШИТЕЛНИ” СЕ ЗАВЪРНА ВЪВ ВОЕННОМОРСКА
БАЗА ВАРНА


Вчера след обяд патрулната корвета „Решителни” с командир капитан III ранг Петко Якимов бе посрещната във Военноморска база Варна, след като приключи участието си в поредното развръщане на Оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море BLACKSEAFOR.
Командирът на базата капитан І ранг Тодор Йотов прие рапорта на командира на кораба за приключилото плаване в присъствието на командирите на дивизиони. На море, по време на активацията, бяха отработени епизоди по отразяване атаките на въздушен противник, тактическо маневриране, търсене и спасяване на бедстващи кораби, контрол на търговското корабоплаване и др. Корветата „Решителни” посети пристанищата Констанца – Р. Румъния, Севастопол – Р. Украйна и Истанбул – Р. Турция, съобщиха от „Връзки с обществеността на ВМС”.

_________________
Rolling, turning, diving
Rolling, turning, diving, going in again
Run, live to fly, fly to live, do or die
Run, live to fly, fly to live, Aces high.
--------------------------------------------
Есть ложь, наглая ложь и советская историография
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail 
ICQ Number 
Dimitar Stavrev
[Admin]

Joined: 08 Nov 2007
Posts: 12545
Location: София

PostPosted: Thu 07 Jun 2012, 18:13    Post subject:  

Ремонтират климатиците на "Решителни"

ПОКАНА за участие в обществена поръчка
Командването на ВМС има удоволствието да Ви отправи настоящата покана за участие в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, по чл. 14, ал. 5, т.2 на Закона за обществените поръчки, при следните условия:
1. Предмет на обществената поръчка – “Ремонт на кондиционери – 6 бр. на кораб „Решителни” от военно формирование (в.ф.) 32140–Варна”, включващ:
1.1. Проверка за херметичност на 6 бр. кондиционери, тип AKMГ-10-30У-1 с напрежение 380 V, 50 Hz, хладопроизводителност 10000 ккал /час, топлопроизводителност 12000 ккал /час;
1.2. Подмяна на 4 бр. компресори с напрежение 380 V, 50 Hz, мощност 1800 W за кондиционери, тип AKMГ-10-30У-1 с
№0411840, №0410774, №0410776 и №0410786;
1.3. Зареждане на системите с хладилен агент – фреон 22, ориентировъчно количество 30 кг.
2. Начин на изпълнение на поръчката – със сключване на договор;
3. Срок на изпълнение на поръчката – до 15 (петнадесет) календарни дни от датата на сключване на договора.
4. Място на извършване на услугата – кораб „Решителни” на в.ф. 32140–Варна и ремонтна база на изпълнителя.
5. Изисквания към предмета на поръчката:
5.1. Използваните резервни части да бъде придружени с документи удостоверяващи качеството и произхода им;
5.2. Използваните материали и резервни части да са първо качество.
5.3. Гаранция за ремонтната дейност – не по-малка от дванадесет месеца от датата посочена в приемо-предавателния протокол;
6. Изисквания към участниците и техните подизпълнители:
6.1. Да притежават развита ремонтна база специализирана за ремонт на хладилна/климатична техника;
6.2. Да разполага със квалифициран персонал допуснат до обслужване на хладилна/климатична техника и работа с хладилни агенти;
6.3. Да предлагат гаранционен и извън гаранционен сервиз;
6.4. Да притежават опит в ремонта на хладилна/климатична техника;
6.5. Да предложат цена на ремонтните дейности по т. 11, 1.2 и 1.3.
Цената да е с включен ДДС, което да е изрично упоменато, и да включва:
6.5.1. Стойността на ремонтните дейности по т. 1;
6.5.2. Стойността на вложените материали, резервни части и консумативи;
6.5.3. Разходите за транспортиране на специалисти, инструменти и апаратура, необходими за ремонта или обслужването;
6.5.4. Други разходи свързани с изпълнение на посочените в т. 1 дейности.
7. Изисквания за минимално съдържание на офертите:
7.1. Копие на документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
7.2. Административни данни на участника (Приложение 1).
7.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 (т. 2а и 5) и 5 от ЗОП (Приложение №2);
7.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС (Приложение №3);
7.5. Сертификат/Удостоверение за работа с хладилни агенти;
7.6. Декларация за притежание на ремонтна база специализирана за ремонт на хладилна техника;
7.7. Декларация за наличие на квалифициран персонал допуснат до обслужване на хладилна техника и работа с хладилни агенти;
7.8. Ценово предложение (с ДДС);
7.9. Гаранция на извършените ремонти;
7.10. Срок на валидност на предложението – не по-малък от 90 дни от датата на предложението;
7.11. Цена на 1 кг. фреон 22.
8. Изборът на изпълнителя ще се осъществи по критерий „най-ниска предложена цена” за изпълнение на обществената поръчка.
9. Оглед на техниката по т. 1 може да се извърши в периода 30.05-01.06.2012 г. С цел осигуряване на пропускателния режим във в.ф. 32140–Варна, желаещите кандидати да изпратят, 2 (два) дни предварително до командира на
в.ф. 32140–Варна (факс 052/552 767, тел. 052/552 705) молба за оглед, в която да посочат трите имена и данните от личната карта на служителите на фирмата,както и марката и регистрационния номер на автомобила (ако ще се ползва).
10.Приемане на качеството на извършените ремонтни дейности ще се извършва с Приемо-предавателен протокол подписан от представител на изпълнителя и командира на електромеханичната бойна част на кораб „Решителни”.
11.Плащането на ремонта ще се извърши по банков път в срок до 30 (тридесет) след представяне на фактура оформена съгласно действащото законодателство и приемо-предавателен протокол.
12. Офертите да се представят в писмена форма, на български език, в запечатан непрозрачен плик. На плика да бъдат поставени наименование на лицето което прави предложението, адрес, телефон, факс, е-мейл и наименование на предмета на обществената поръчка, като и печат на кандидата.В плика да се постави Списък на документите в офертата. Всеки лист от офертата да е подписан и подпечатан. Ако се използват самозалепващи се пликове, същите да бъдат затворени с леплива лента и участникът да се подпише отгоре върху лентата.
13.Кандидатите за участие в обществената поръчка се приканват да подпишат Пакт за почтеност като неразделна част към своята оферта, (Приложение №4). Неподписването му няма да води до отстраняване от процедурата за избор на изпълнител.
14.Участниците да представят (изпратят) офертите си на адрес: гр. Варна, 9000, ул. „Преслав” № 16, военно формирование 34400-Варна, от 10.00-12.00 и от 14.00 до 17.00 всеки ден.
15.Краен срок за приемане (получаване) на офертите – 16.00 на 07.06.2012 г. Приемането на офертата се регистрира във входящ регистър, като върху плика се отбелязват номера, датата и часът на получаването.
16. На разглеждане и оценка подлежат само офертите (предложенията) удовлетворяващи посочените в настоящата покана изисквания и приети в посочения в т. 15 срок.
17.При сключване на договора (Приложение №5) определеният за изпълнител следва да представи, документ издаден от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т. 1.
18.С цел събирането на максимален брой оферти, поканата ще бъде изпратена до възможно максимален брой потенциални изпълнители и заедно с посочените приложения – публикувана на Интернет-страницата на
Министерството на отбраната (www.mod.bg/bg/EXT/VMS/index.html).
За допълнителна информация – господин Енчо Илиев Илиев, сектор „Договори и обществени поръчки” във в.ф. 34400–Варна, тел: 052/552 479, факс: 603-259, адрес: гр. Варна 9000, ул. Преслав №16.
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail 
Dimitar Stavrev
[Admin]

Joined: 08 Nov 2007
Posts: 12545
Location: София

PostPosted: Thu 21 Mar 2013, 18:13    Post subject:  

Ремонтират РЛС на "Решителни"

Ремонт на навигационна станция „RACAL DECCA” на обект „Решителни”

обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 и ал.6 от ЗОП
Срок з апредаване на офертите: Военно формиро-вание 34400- Варна 16.00 часа на 25.03.2013

За справки: Велико Илиев Трифонов 052 / 552467
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail 
Dimitar Stavrev
[Admin]

Joined: 08 Nov 2007
Posts: 12545
Location: София

PostPosted: Mon 29 Apr 2013, 15:18    Post subject:  

Корвета „Решителни” се завърна от участие в BLACKSEAFOR

На 24 април 2013 година на корвета „Решителни” с командир капитан трети ранг Борислав Великов се завърна след участие в активацията на Оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море „BLACKSEAFOR”.
На пирса в Пункт за базиране Варна екипажът на кораба беше посрещнат от командира на пункта капитан първи ранг Тодор Йотов и командирът на дивизион патрулни кораби капитан първи ранг Георги Пенев.
Освен българската корвета, в състава на групата с командир капитан първи ранг Хакан Гюнеш от ВМС на Република Турция, бяха включени турската фрегата „Хейбелиада” – флагмански кораб на съединението, руският голям десантен кораб „Новочеркаск ”, румънската корвета „Мачелариу”, украинският океански миночистач „Черкаси” и грузинският граничен катер „Сухуми”.
В оперативния щаб на групата като офицер за свръзка участва старши лейтенант Ивелин Иванов. По време на плаването като оперативен офицер в щаба, развърнат на борда на фрегатата „Хейбелиада”, работи старши лейтенант Йордан Цветанов.
Активацията даде възможност на екипажа на „Решителни” да проведе 15 дневен задграничен поход и позволи многократно да бъдат отработени съгласно процедурите на НАТО голям брой упражнения.
В периода на активацията бяха посетени пристанищата Варна, Констанца в Република Румъния и Севастопол в Република Украйна.
Предвидените съгласно ръководните документи за активацията епизоди на море бяха отработени в западната част на Черно море, извън териториалното море на черноморските страни. Корабите от Оперативната група проведоха учения по противокорабна отбрана, прилагане на антитерористични мерки, противовъздушна отбрана, тактическо маневриране, търсене и спасяване, управление на корабите в аварийни условия, проверка на кораб нарушител, осветяване на надводната обстановка, включително с цел контрол на корабоплаването, прехвърляне на леки товари и поща, както и свързочни учения.
Част от тези учения (по нанасяне на надводната обстановка, сигнално, по проверка на кораб нарушител и свързочно) бяха ръководени от корвета „Решителни”. В останалите епизоди корабът участва под ръководството на командира на групата и командирите на останалите кораби.
Въпреки ограниченията в изпълнението на пълния обем от задачи при някои сериали, породени от лошите хидро-метеорологични условия, планираните мероприятия бяха проведени и поставените пред българския военен кораб задачи бяха изпълнени.
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail 
Dimitar Stavrev
[Admin]

Joined: 08 Nov 2007
Posts: 12545
Location: София

PostPosted: Mon 20 May 2013, 15:11    Post subject:  

„Възстановяване на изразходвания технически ресурс на РЛС МР-220 (Рейд) на корвета „Решителни” с бордови номер 13”
обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

Срок за предаванена офертите: Военно формирование 34400-Варна 11.00 часа на 23.05.2013 г

За справки - подп. Любомир Арнаудов, 052/552472
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail 
Display posts from previous:   Sort by:   
Page 3 of 3 [37 Posts]   Goto page: Previous 1, 2, 3
Post new topic   Reply to topic View previous topic :: View next topic
 Forum index » ОКЕАН - МОРСКИ ФОРУМ » БЪЛГАРСКИТЕ ВМС
Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum

[ Time: 0.0646s ][ Queries: 13 (0.0041s) ][ Debug on ]

 
Copyright ©2006-2012 Air Group 2000 Ltd. All rights reserved. support@airgroup2000.com

eXTReMe Tracker