Private Colleger of transportation
image
Начало Форум-основен Форум-Модел Криле Океан Океан Dreams Оръжие Криле Ретросалон Нато и България Галерия Новини Поръчай онлайн
Бунтовници предизвикаха голям пожар с дрон · Бабата на убитата Криси: В линейката не се качи лекар при детето ми да даде първа помощ. То дишаше, то говореше ВИДЕО · Възпитател открадна 100 000 лв. от ученик · Кой ще ме избави от тялото на тая смърт? /Римляни 7:23/ · Оперират по спешност Жан-Клод Юнкер · НАСА хранила хлебарки със скали от Луната ·

Select Forum Language:

 
Hot topics:
The time now is Sun 18 Aug 2019, 09:36
All times are UTC + 2
 Forum index » krile.net - ГРАЖДАНСКИ АВИАЦИОНЕН ФОРУМ » Гражданска авиация - летища, снимки и коментари
Летище Русе
Post new topic   Reply to topic View previous topic :: View next topic
Page 3 of 3 [34 Posts]   Goto page: Previous 1, 2, 3
Author Message
Dimitar Stavrev
[Admin]

Joined: 08 Nov 2007
Posts: 12545
Location: София

PostPosted: Thu 05 Feb 2015, 08:29    Post subject:  

Летище Русе вече е собственост на община Русе

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и кметът на община Русе Пламен Стоилов подписаха договор за безвъзмездното прехвърляне на 100% от активите на „Летище Русе“ ЕООД на община Русе. Това стана днес в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в присъствието на нотариус.

Прехвърлянето на летище Русе към община Русе стана възможно след решение на Министерския съвет от 19 декември 2014 г. Чрез стопанисването и управлението на летището в Русе от общината ще се удовлетворят интересите на местната общност. Община Русе многократно е изразявала сериозен интерес за придобиването на летище Русе, тъй като местоположението на аеропорта е стратегическо за града и дава възможности за комбиниране на железопътен, сухопътен, воден и въздушен превоз на товари, както за възстановяване на дейността на летището и създаването на работни места.
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail 
Dimitar Stavrev
[Admin]

Joined: 08 Nov 2007
Posts: 12545
Location: София

PostPosted: Thu 05 Mar 2015, 14:02    Post subject:  

Ще се направи допълнителна парична вноска на общинското търговско дружество „Летище Русе ” ЕООД в размер на 22 хил. лв.

С Решение № 827/19.12.2014 г. Министерски съвет на Република България обявява имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост и безвъзмездно прехвърля правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост на Община Русе. Имотите, предмет на решението по своята функционалност представляват летище Русе, заедно с трайно прикрепени към тях принадлежности. На практика общината се явява първата в Република България, която притежава собствено летище. Със същото решение, Министерски съвет дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Русе на притежаваните от държавата дялове от капитала на „Летище Русе“ ЕООД. Държавата, чрез Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията като „прехвърлител“ и Община Русе, представляван от Кмета на Община Русе като „приобретател“ подписаха Договор № РД-3/04.02.2015 г. за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху 651 дяла с право на глас, всеки с номинална стойност 10 лева, представляващи 100% от капитала на „Летище Русе“ ЕООД. Едноличен собственик на капитала на дружеството става Община-Русе чрез Общински съвет-Русе, упражняващ правомощията от компетентността на Общото събрание на дружеството по чл. 137, ал.1, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон. Фирмата на дружеството остава „Летище Русе“ ЕООД, ЕИК 117525466, с предмет на дейност: летищно осигуряване на полетите, наземно обслужване на въздухоплавателни средства, обслужване на пътници, обработка на багажи, товари и поща, зареждане с горива, вътрешна и външна търговия, подготовка и квалификация на кадри, отдаване под наем на терени, помещения, площи, съоръжения и други недвижими имоти и дълготрайни материални активи, туристическа агентска дейност, обмяна на валута, както и всяка друга незабранена от закона стопанска дейност, със седалище с. Щръклево, Община Иваново, (летище Щръклево), Област Русе.

Съгласно чл.129, ал.2 от Търговския закон, Договорът за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху 651 дяла с право на глас, всеки с номинална стойност 10 лева, представляващи 100% от капитала на „Летище Русе“ ЕООД подлежи на вписване в Търговския регистър. В тази връзка е необходимо Общински съвет Русе да измени и допълни Учредителния акт на дружеството, съобразно настъпилите промени и да бъде избран управител.
Намерението на Община Русе е да направи летище Русе работещо, като се започне от летателна площадка и в бъдеще да се търси инвеститор. За да може общината да кандидатства за получаване на Удостоверение за експлоатационна годност на летателна площадка са необходими средства за възстановяване техническото състояние на летището и привеждане на летателното поле в съответствие с изискванията на „Наредба №14 от 15.02.2012 г., издадена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за летищата и летищното осигуряване. На първо време на летището ще трябва два бъде възстановена маркировката, да се почисти тревата и да се оборудва един спасителен автомобил.
За последно летище Русе е използвано през 90-те години. Дружеството не развива стопанска дейност и няма собствени приходи. За да стартира дейността си са необходими парични средства, за покриване на текущи разходи. Считам за целесъобразно Община Русе да направи допълнителна парична вноска на дружеството в размер на 22 хил.лв.

С придобиването от Община Русе на дела на държавата в „Летище Русе” ЕООД и предвид наличието на подготвен персонал и организация, и запазването на работните места на заетите в дружеството, общинска администрация ще изготви и обсъди варианти за оптималното и законосъобразно стопанисване на предоставената собственост. Общинският съвет днес измени и допълни учредителния акт на „Летище Русе ” ЕООД. Избран е управител на „Летище Русе ” ЕООД. Кметът на Община Русе ще сключи договор за управление с него до провеждане на конкурс за управител на дружеството по реда на чл. 23 от Наредба №9 на Общински съвет Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества. Управителят на „Летище Русе ” ЕООД следва да предприеме необходимите действия за вписване на обстоятелствата в Търговския регистър. Ще се направи допълнителна парична вноска на общинското търговско дружество „Летище Русе ” ЕООД в размер на 22 хил. лв. Дирекция ФСД ще трябва да предприеме необходимите действия за корекция в бюджета.

Фирмата на дружеството е „Летище Русе“ ЕООД. Предметът на дружеството е: летищно осигуряване на полетите, наземно обслужване на въздухоплавателни средства, обслужване на пътници, обработка на багажи, товари и поща, зареждане с горива, вътрешна и външна търговия, подготовка и квалификация на кадри, отдаване под наем на терени, помещения, площи, съоръжения и други недвижими имоти и дълготрайни материални активи, туристическа агентска дейност, обмяна на валута, както и всяка друга незабранена от закона стопанска дейност. Правата и задълженията на Община Русе като едноличен собственик на капитала на дружеството се упражняват от Общински съвет Русе. Дружеството се образува за неопределен срок. Капиталът на дружеството е в размер на 6 510 лева., разпределен в 651 дяла, всеки от които на стойност 10 лева
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail 
Dimitar Stavrev
[Admin]

Joined: 08 Nov 2007
Posts: 12545
Location: София

PostPosted: Thu 21 May 2015, 11:12    Post subject:  

Община Русе ликвизира "Летище Русе" ЕООД, прави го част от "Паркстрой"

В изпълнение на Решение №1297/26.02.2015 г. на Общински съвет Русе, „Летище Русе” ЕООД, гр. Русе е търговско дружество със 100% общинско участие в капитала, вписано в Търговския регистър на 12.03.2015 г. с предмет на дейност: летищно осигуряване на полетите, наземно обслужване на въздухоплавателни средства, обслужване на пътници, обработка на багажи, товари и поща, зареждане с горива, вътрешна и външна търговия, подготовка и квалификация на кадри, отдаване под наем на терени, помещения, площи, съоръжения и други недвижими имоти и дълготрайни материални активи, туристическа и агентска дейност , обмяна на валута, както и всяка друга незабранена от закона стопанска дейност. Капиталът на дружеството е в размер на 6 510 лева., разпределен в 651 дяла, всеки от които на стойност 10 лева. Дружеството не развива стопанска дейност. Община Русе с писмо изх. №04-20-2/03.02.2015 г. до Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е инициирала промени в чл. 18, ал. 2, т. 1 от „НАРЕДБА № 20/24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата“, с цел създаване на правна възможност и общините или общински предприятия да кандидатстват за издаване на удостоверение за експлоатационна годност на летателна площадка. В Държавен вестник, брой 26 от 07.04.2015 г. е публикувана „Наредба за допълнение на НАРЕДБА № 20/24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата“ с параграф единствен - допълване на чл.18, ал. 1, т. 1 с текст, с който се регламентира освен търговците като субект, а и община или общинското предприятие да има право да подава заявление за издаване на удостоверение за експлоатационна годност на летателна площадка. Общините, като субекти на правото, стопанисват и управляват имоти, чийто предназначение е да задоволяват в най-голяма степен обществени потребности и интереси и на практика най-ефективния способ за тяхното управление би се постигнал, ако то се осъществява пряко от общинската администрация или от субект, който се явява част от нея – общинско предприятие.
С Решение №1331/26.03.2015 г. на ОбС- Русе е създадено звено „Летище Русе“ в структура на Общинско предприятие „Паркстрой-Русе“ и е предоставен поземлен имот № 84049.87.164 по кадастралната карта на с. Щръклево, Община Иваново, с площ 1 762.073 дка, с начин на трайно ползване - за друг поземлен имот за движение и транспорт, представляващ Летищен комплекс, заедно с изградените в него 25 сгради. Подобряване техническото състояние и привеждане на летателното поле в съответствие с изискванията на Наредба №14/ 15.02.2012 г., за летищата и летищното осигуряване, издадена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ще се извършва от звено „Летище Русе“. Така Община Русе може самостоятелно да кандидатства за удостоверяване на експлоатационна годност на летателна площадка, без да е необходимо това да го прави търговско дружество, в което да е апортирано общинско имущество. По този начин ще се избегне риска от загуба на общинското имущество при процедура по ликвидация на дружеството или обявяването му в несъстоятелност.
Намеренията на Община Русе е да кандидатства за получаване на Удостоверение за експлоатационна годност на летателна площадка, да получава приходи от летателна и нелетателна дейност, а по-нататък да се потърси инвеститор. Във връзка с изложеното по-горе, се предлага общинското търговско дружество „Летище Русе“ ЕООД да бъде прекратено с ликвидация по реда на ТЗ. Съгласно чл. 156, ал.2 ТЗ, ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако по решение на Общото събрание е определено друго лице. Не могат да бъдат определени за ликвидатори лица, посочени в чл. 21а от Наредба 9 на ОбС Русе. Прекратяването и ликвидацията на общинските еднолични търговски дружества се извършва по реда на ТЗ, с решение на Общинския съвет.
Днес Общинският съвет прекрати „Летище Русе“ЕООД и откри производство за ликвидацията му. За ликвидатор на „Летище Русе“ ЕООД е определен Стамен Цанев, като с него ще бъде сключен договор съгласно изискванията на ТЗ и Наредба № 9 на ОбС - Русе при месечно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата. Даден е срок за извършване на ликвидацията до 12 месеца, считано от датата на вписване на ликвидатора в Търговския регистър. От длъжност е освободен управителя на „Летище Русе“ ЕООД Николай Горчев, поради прекратяване на дружеството, считано от датата на вписване на ликвидатора в Търговския регистър.
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail 
Preslav
[Admin]


Joined: 19 Jan 2006
Posts: 42470

PostPosted: Fri 30 Dec 2016, 12:13    Post subject:  

РУСЕ СИ ИМА ЛЕТИЩЕ!
http://www.pan.bg/view_article-19-365426-Ruse-veche-oficialno-ima-letishte.html
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website 
Display posts from previous:   Sort by:   
Page 3 of 3 [34 Posts]   Goto page: Previous 1, 2, 3
Post new topic   Reply to topic View previous topic :: View next topic
 Forum index » krile.net - ГРАЖДАНСКИ АВИАЦИОНЕН ФОРУМ » Гражданска авиация - летища, снимки и коментари
Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum

[ Time: 0.0643s ][ Queries: 13 (0.0047s) ][ Debug on ]

 
Copyright ©2006-2012 Air Group 2000 Ltd. All rights reserved. support@airgroup2000.com

eXTReMe Tracker