Private Colleger of transportation
image
Начало Форум-основен Форум-Модел Криле Океан Океан Dreams Оръжие Криле Ретросалон Нато и България Галерия Новини Поръчай онлайн

Select Forum Language:

 
Hot topics:
Aktuelles Datum und Uhrzeit: Mo 21 Sep 2020, 09:19
Alle Zeiten sind UTC + 2
 Forum-Index » krile.net - ГРАЖДАНСКИ АВИАЦИОНЕН ФОРУМ » Бизнес авиация. Летища и площадки
Селскостопански летища
Neues Thema erцffnen   Neue Antwort erstellen Vorheriges Thema anzeigen :: Nдchstes Thema anzeigen
Seite 2 von 3 [33 Beitrдge]   Gehe zu Seite: Zurьck 1, 2, 3 Weiter
Autor Nachricht
Preslav
[Admin]


Anmeldedatum: 19.01.2006
Beitrдge: 42500

BeitragVerfasst am: Mi 16 Jan 2008, 14:02    Titel:  

Има едно селскостопанско и на пътя Монтана-Видин, веднага след с.Доктор Йосифово. Там съм снимал самальотчетата.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen 
MRilax

Anmeldedatum: 14.01.2008
Beitrдge: 39

BeitragVerfasst am: Mi 16 Jan 2008, 16:51    Titel: Призив към будните фенове
Themen-Beschreibung: Албум на летателните площадки в BG
 

Списък на летателите площадки за АХР във Врачански окръг
Източник: „Албум на авиоплощадките използвани от Плевенски авиоотяд”
Утвърден: Командир на Авиоотряда /..............Манов/ 02.01.1980г.

1. с.Бреница /дето имало воденица/ ;
2. с./вече град/ Борован;
3. гр.Бяла Слатина;
4. с.Враняк;
5. с.Гложене;
6. с.Голямо Пещене;
7. с.Девене;
8. гр.Кнежа;
9. с./вече град/ Криводол;
10. с.Остров;
11. с.Селановци;
12. с.Соколаре-перфектен асфалт, част от шосето Кнежа-Борован;
13. с.Софрониево;
14. с.Хайредин.
15. Други?

Мисля, че един национален албум на летателните площадки никак няма да е излишен в тези времена на криза за авиацията. Той би помогнал да се запазят от постепенно „обрязване” /изораване/ от трудолюбиви селяни и продажба за неавиационни цели от нехайни кметове. Нека, който може да ги проучва, снима и даде данни за попълване на формата по Приложение 6 на Наредба 20, за да е по-кадърна работата. Уважаеми авиофенове, засега земеделците не смеят да посягат на тези важни за мен територии, но скоро може много да се престрашат. Повечето площадки за щастие са на Държавен поземлен фонд на Министерство на земеделието, а други са общински.Площта им е около 70 дка.Информация за тях /скица/ има в Общинските служби за земеделие и гори. Не е трудно да се получи.
Божурище и Шумен го загубихме, но останаха още много.
Където е текло пак ще тече.
Ако някой се съмнява да погледне Западна Европа с Google Earth…
Very Happy
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden 
MRilax

Anmeldedatum: 14.01.2008
Beitrдge: 39

BeitragVerfasst am: Mi 16 Jan 2008, 17:28    Titel:  

ПРОЕКТ!

Акт за основните характеристики и техническо състояние
на летателна площадка Славяново общ. Плевен


I. Основна информация
№ Видове данни Описание

1. CITY Име на населеното място........... гр.Славяново, община Плевен
2. AIRPORT Име на летaтелната площадка....Славяново
3. USE Предназначение на летaтелната площадка:
(за обслужване на полети за авиационни услуги или технологично летище)............. За обслужване на полети за авиационни услуги.
4. RFF Наличие на аварийно-спасително и противопожарно оборудване съгласно т. 7 от Ръководството за управление и експлоатация............................................................По заявка.
5. LAT/LONG

Географски координати в градуси, минути и секунди на контролната точка на летателната площадка (средата на летателното поле), определени в WGS-84 ............ N 43 27.339’
E 24 51.000’
6. ELEV Надморската височина на ПИК, измерена с точност до метър спрямо морското равнище. .............158 m

7. TEMP Разчетната температура на въздуха в района на летателната площадка, представляваща максималната средномесечна температура в градуси по Целзий.
Посоки на преобладаващите ветрове 28 

W, NW
8. ALTERNATE AIRPORTS Указател за местоположението на запасните летища и летателни площадки според навигационния план......... Долна Митрополия, Гривица, Бохот, Тотлебен,Обнова.
9. Ограничения по видове ВС...........Код "В"
10. ICAO CODE Четирибуквен код на ICAO (DOC 7910) – определя се от собственика или ползвателя на летателната площадка и се състои от две букви и две цифри.
11. RUNWAYS GENERAL DATA Дават се за всяка от пистите
11.1. RWY NR Номер на всяка ПИК в двете посоки
S- за късо излитане и кацане GEO 273/93
MAG 270/90
27S / 09S
11.2. PHISICAL CHARACTERISTICS

11.2.1 Площ на летателното поле.................60 000 m2
11.2.2 Ограда на летателното поле – Да или Не и каква конструкция е..................Не
11.2.3. LENGTH Дължина на ПИК (грунт или изкуствена настилка)..........................525 m грунт
11.2.4. WIDTH Ширина на ПИК (грунт или изкуствена настилка)...............................50m грунт
11.2.5. CODE Код на пистата съгласно глава І на Наредба № 14 на МТС от 29.09.2000 г.
11.2.6. STRENGTH а) Конструкция на изкуствените настилки на ПИК и носимоспособност съгласно приложение № 1 на Наредба № 14
б) За грунтова ПИК – размери, вид на растителното покритие и носимоспособност на грунта съгласно приложение № 10 на Наредба № 14.

5700 kg / 0.50 MPa
11.2.7. SLOPE Среден надлъжен наклон на ПИК в проценти (отношение на разликата между максималната и минималната кота на осовата линия на ПИК и нейната дължина) с посочване дали общия наклон от първия посочен курс на ПИК е възходящ (+) или низходящ (-)..........+2%

11.3. RUNWAY SPECIFIC DATA Дават се за всяка от пистите
11.3.1. ELEVATION
THR Надморска височина на двата прага на ПИК................RWY 09 → 159 m
RWY 27 → 157 m
RWY END Тип на съоръжението в края на пистата, използвано за обратен завой от ВС.
RWY = краят на ПИК е съединен с друг ПИК;
TWY =пътека за рулиране, съединена с края на ПИК;
LP=обходна ПР
Цифрово значение = широчината на настилката, върху която може да се направи обратен завой, например 70 съответства на широчината на настилката в края на ПИК, равна на 70 м.
50 m
11.3.2. RWY TYPE Тип на ПИК:
NON 1 - необорудвана;
NON P - оборудвана за неточен подход NON 1
11.3.3. DECLARED
DISTANCES
TORA Разполагаема дължина на разбега
ASDA Разполагаема дистанция за прекъснато излитане
TODA Разполагаема излетна дистанция
LDA Разполагаема дистанция за кацане
11.3.4. RADIO AIDS ILS, MLS, DME, VOR, ND................не
11.3.5. LIGHTING AIDS Светлинен подход........................не
11.3.8. OBSTACLES Препятствия в зоната на траекторията за излитане за указания курс на ПИК.
RWY HDG Номер на ПИК........................................27 / 09
SLOPE Размер на наклона, при който се съобщава за наличие на препятствие, % 5%
IDENT Идентификация на препятствието с помощта на присвоен номер. Ако не е направена идентификация на препятствието, се указва следното:
“NIL” - няма препятствие над повърхнината, свободна от препятствия, не се разрешава излитане;
NIL

TYPE Тип на препятствиято:
ANT = антена;
BLD = сграда;
GRD = земна повърхност, местност и др.;
LIN = линия (електропровод, телефонна линия)
MOV = движещи се обекти (влак, автомобил и др.)
NET = мрежа (задържаща);
SPR = комин, кула, мачта и др.;
TRE = дървета, гора;
LIN (1)
BLD(1)
DIST RWY START Разстоянието по траекторията на излитане, измервано от началото на разполагаемата дистанция за излитане до пресичането с перпендикулярната права от препятствието.

CL Разстояние до препятствието, измерено перпендикулярно от траекторията на излитане с означаване:
L = препятствие от ляво;
R = препятствие от дясно;
O = препятствие на осовата линия;
CROSS = препятствието пресича осовата линия;

HIGHT Относителна височина на препятствието, измервана от котата на точката на началото на разполагаемата дистанция на излитане.
М Маркировка на препятствията (да/не)........................Не
12. TAXIWAYS а) брой и размери
б) тип, конструкция и състояние на настилката
в) надлъжни и напречни наклони 1 TWY-500m/20m
13. APRON а) размери
б) тип, конструкция и състояние на настилката
в) надлъжни и напречни наклони
14. Отводнителна система а) начин на отводняване на летателното поле и видове съоръжения
б) оценка състоянието на отводнителната система Гравитачно
15. Маркировка и маркери а) хоризонт. маркировка на изкуствените настилки
б) маркери съгласно Част Втора на Дял Пети от Наредба № 14
в) оценка състоянието на маркировката Mаркери съгласно Част Втора на Дял Пети от Наредба № 14

16. Сгради и съоръжения а) местоположение
б) размери по основите и височина;
в) предназначение и тип на конструкцията (масивна, паянтова или навес);
17. Инженерни мрежи а) водоснабдяване – Да/Не и състояние
б) канализация - Да/Не и състояние
в) електроснабдяване - Да/Не и състояние
18. Подходни пътища а) външни пътища
б) вътрешни пътища
в) оценка състоянието на пътната мрежа Асфалтов път до гр.Славяново в лошо състояние

ІІ. Друга информация

1. Адрес на собственика или ползвателя на летателната площадка Пощенски адрес
Телефон/факс
e-mail
2. Обслужване на летателната площадка:
А) наличие на хотел;
Б) наличие на ресторант;
В) медицинско обслужване;
Г) наличие на транспортни средства;
Д) товаро-разтоварни средства на летището;
Е) типове зареждано гориво;
Ж) типове зареждани масла;
З) кислород и други компоненти, използвани при обслужване на ВС;
И) средства за зареждане на гориво и ограничения във връзка със зареждането на гориво;
К) обикновеното количество налични места в хангарите за ВС;
Л) обикновено наличие на ремонтно оборудване за ВС;
М) възможност за преместване на ВС, загубили способност да се придвижват сами
Н) Граничен и митнически контрол;

ІІІ.Комуникации

Списък на радиопредавателните станции

ІV. Средства за радиовръзка и радионавигационни средства

Название на станцията
Вид излъчване за всяка честота
Честоти, използвани за предаване на връзката “земя-въздух” и “въздух-земя”
Ползвани езици



Дата:14.01.2008г. УПРАВИТЕЛ /ИЗГОТВИЛ/:…………………………

Информацията занапред може да се представя само по точки.Примерно:
1.гр.Криводол;
2.Криводол;
3.За обслужване на полети за авиационни услуги.
и т.н....
Ако някой има поправки нека ги представи пак в тази форма.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden 
vasilam


Anmeldedatum: 02.04.2006
Beitrдge: 400
Wohnort: Sofia

BeitragVerfasst am: Fr 22 Mai 2009, 12:37    Titel:  

Ето две снимки и от мен. Това навремето беше селскостопанско летище. Днес не знам използва ли се и за какво.
Намира се зад летище Бургас. За съжаление чичката, който пазеше не ме пусна да поснимам на воля.

Click to see if image is larger

Click to see if image is larger
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden 
Preslav
[Admin]


Anmeldedatum: 19.01.2006
Beitrдge: 42500

BeitragVerfasst am: Fr 22 Mai 2009, 12:39    Titel:  

Интересно, кое ли ще е летищото?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen 
vasilam


Anmeldedatum: 02.04.2006
Beitrдge: 400
Wohnort: Sofia

BeitragVerfasst am: Fr 22 Mai 2009, 13:13    Titel:  

Нямам идея как се води. С Google Earth се вижда, залепено е до голямото летище. Като малък съм виждал парашутисти над този район и мисля, че от там са излитали.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden 
bird man

Anmeldedatum: 11.10.2008
Beitrдge: 50

BeitragVerfasst am: Sa 23 Mai 2009, 20:26    Titel:  

Tова е бившето селскостопанско летище на Бургас.В съседство с него беше бившия аеро клуб на бургас.в момента един човек е възстановил полосата но в момента не се ползва. там е старото Ан-че lz 914 на осо-т в окаяно състояние
Ако имате въпроси моля питайте
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden 
vasilam


Anmeldedatum: 02.04.2006
Beitrдge: 400
Wohnort: Sofia

BeitragVerfasst am: So 24 Mai 2009, 11:46    Titel:  

bird man hat Folgendes geschrieben:
Tова е бившето селскостопанско летище на Бургас.В съседство с него беше бившия аеро клуб на бургас.в момента един човек е възстановил полосата но в момента не се ползва. там е старото Ан-че lz 914 на осо-т в окаяно състояние
Ако имате въпроси моля питайте



Може да споделиш всичко което знаеш за това летище. Въпросното Ан-че се вижда и от Гуугъл-а. Ти да не би да работиш някъде там?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden 
bird man

Anmeldedatum: 11.10.2008
Beitrдge: 50

BeitragVerfasst am: So 24 Mai 2009, 13:54    Titel:  

Едно време там завърших курс за механик по самолета и двигателя към ОСО.
914 е единственият самолет останал на летището.преди имаше гаврон,тренер злин,ка-26 на ССА още 2-3 анчета
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden 
vasilam


Anmeldedatum: 02.04.2006
Beitrдge: 400
Wohnort: Sofia

BeitragVerfasst am: So 24 Mai 2009, 14:24    Titel:  

Преди 3 години видях над Сарафово да пръска за комари един Ка-26. За радост успях да го фотографирам. Може би говорим за същия.
Вярно ли е, че някоя от сградите там е използвана от германците през втората световна?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden 
bird man

Anmeldedatum: 11.10.2008
Beitrдge: 50

BeitragVerfasst am: Mo 25 Mai 2009, 13:31    Titel:  

Преди на това място наистина се е намирало немско военно летище.Не съм сигурен дали сградите които си снимал са изградени от тях. А за ка -то мисля че в момента там няма никакви вертолети явно е била или варненска или добричка фирма.Анчето се продава по информация от миналото лято. Ако има мераклии .....
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden 
SB1


Anmeldedatum: 24.06.2005
Beitrдge: 204
Wohnort: Без авиация - няма нация!

BeitragVerfasst am: Di 16 Jun 2009, 20:18    Titel:  

http://www.ourairports.com/big-map.html#lat=42.932296019030574,lon=25.3399658203125,zoom=8,type=%D0%92%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE,airport=LB42
_________________
SR-71. This is what a plane's supposed to be.
It is ugly on the ground, leaks like a sieve, but up around Mach 1 ... the seals all expand, she dries up, flies like a bat out of hell. She's only happy... going fast. It's not meant to sit.

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen 
FW-189

Anmeldedatum: 12.02.2008
Beitrдge: 328

BeitragVerfasst am: Mi 17 Jun 2009, 21:07    Titel:  

Авиоплощадка с. Сталийска махала, Ломско.
НамираШЕ се по средата на селото, оттатък река Лом с един от мостовете над нея, в местността със "звучното" име Пръдището Shocked От пролет до есен дълги години бе дом на един (понякога два) селскостопански Ан-2. Самолета бе опушено охраво-оранжевеещ, с черен капот на двигателя и трикольор на опашката, имаше и номер отстрани на фюзелажа, който не помня. През нощта привързваха самолета с вериги към земята. Самото летище бе грундово, земя и трева върху чакъл; нямаше огради, само набити колчета с веещи се червени знаменца. "Ръководството на полетите", обаче се помещаваше в двуетажна тясна и висока къщичка, като кула. Имаше и два тухлени склада за гориво и химикали+ два трактора, ветропоказател, характерния за всяко летище червено-бял веещ се "ръкав", както и планина от изкуствена тор по-встрани. Самолета летеше много над селото, "бутайки комините"- незабравима гледка с характерния рев на мотора си и омасления си корем. От двайсетина години насам там разбиха и разнесоха всичко, но летището си стои; даже точно от него преди няколко години летеше Ан-2 на частна авиофирма.
Край град Лом, по пътя за Вълчедръм, пак имаше някакво селскостопанско летище със сгради и съответно Ка-26.
За съжаление, нямам снимки от двете летища.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden 
malina_pm

Anmeldedatum: 04.01.2010
Beitrдge: 2

BeitragVerfasst am: Mo 04 Jan 2010, 20:21    Titel:  

Здравейте!Преди 23 години на 1.12 направих първия си парашутен скок точно на това летище с Ан-чето,с инструктор Димитър Янгьозов.Бяхме много млади хора,беше много весело.Там имаше и спални помещения.Оставахме ваканциите на лагер-школи.Ако има някой,който по това време по някакъв начин е бил свързан с аероклуб Бургас нека ми пише.Началник на Аероклуба беше Димитър Стоянов. Калина (malina@gbg.bg)
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden 
malina_pm

Anmeldedatum: 04.01.2010
Beitrдge: 2

BeitragVerfasst am: Di 12 Jan 2010, 17:22    Titel:  

Извинявайте не уточних,става въпрос за Бургаското летище-селскостопанската авиация.До летището имаше казарма.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden 
Beitrдge der letzten Zeit anzeigen:   Sortieren nach:   
Seite 2 von 3 [33 Beitrдge]   Gehe zu Seite: Zurьck 1, 2, 3 Weiter
Neues Thema erцffnen   Neue Antwort erstellen Vorheriges Thema anzeigen :: Nдchstes Thema anzeigen
 Forum-Index » krile.net - ГРАЖДАНСКИ АВИАЦИОНЕН ФОРУМ » Бизнес авиация. Летища и площадки
Gehe zu:  

Du kannst keine Beitrдge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beitrдge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beitrдge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beitrдge in diesem Forum nicht lцschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht teilnehmen.

[ Time: 0.1070s ][ Queries: 12 (0.0097s) ][ Debug Ein ]

 
Copyright ©2006-2012 Air Group 2000 Ltd. All rights reserved. support@airgroup2000.com

eXTReMe Tracker