AirGroup2000
НАЧАЛО | ЗА НАС | КАТАЛОГ/SHOP | ЗА РЕКЛАМА | ЗА КОНТАКТИ | АБОНАМЕНТ 2021 |

catalog

ВРЪЗКИАБОНАМЕНТ
2021

 

ТЪРСАЧКА
Google

 

ПОСЛЕДНИ ТЕМИ ОТ ФОРУМА
» РОДОПИ 21 - СНЕЖЕН ЕКШЪН, 2021-03-29 (16)
» ПАК-ДП, 2021-01-26 (0)
» Най големите военни учения 2020, 2020-12-25 (0)
» Щуките на Отечественият Фронт, 2020-11-18 (0)
» Heinkel He-51B-2 Сокол [9/7007], 2020-11-18 (0)
» Ретро филми, 2020-09-12 (0)
» М-60 и неговите модификации, 2020-08-18 (16)
» ТУБС "Есен-2010" - авиацията на Шабла!, 2020-07-29 (0)
» инфа для тебя..., 2020-04-10 (0)
» Изображение на м/к "Димитър Благоев, 2020-03-10 (3)
» ДЕНЯТ НА ПОБЕДАТА - 9 Май 2020 г., 2020-03-07 (48)
» Зенитно ракетно Поделение 22520 Струма, 2020-03-06 (0)
» Въпрос за структура авиополка , вертолети , БНА, 2020-02-24 (1)
» "ФЕНОМЕНЪТ БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ" ОТ ИВАН ПЕТКОВ!, 2020-02-21 (1)
» Торпеда и други морски орръжия, 2020-02-15 (3)

 

РЕКЛАМА

 
 

5 . 2000-03

София , 2000 г.

Автор: "ЕЪР ГРУП 2000"

Приложени са: снимки, статии, чертежи

Съдържание:
Декларация на Народното събрание от 21 декември 1993 г.

Постановление No 174 на Министерския съвет на 5 септември 1995 г. за уреждане на някои въпроси във връзка с провеждането на многонационалното военноморско учение "Кооператив партнър'95"

Закон за ратифициране на споразумението между страните - членки на НАТО, и страните партньори, участващи в "Партньорство за мир", относно статута на техните въоръжени сили и на допълнителния протокол към споразумението между страните -членки на НАТО, и страните партньори, участващи в "Партньорство за мир", относно статута на техните въоръжени сили

Решение Nо 192 на Министерския съвет от 17 февруари 1997 г. за пълноправно членство на Република България в организацията на северноатлантическия договор

Постановление No 99 на Министерския съвет от 17 март 1997 г. за създаване на механизъм за координация на дейностите за подготовка и присъединяване на република България към северноатлантическия съюз

Постановление No 273 на Министерския съвет от 24 юни 1997 г. за финансиране участието на военни контингенти от Република България в операцията на многонационалните сили за стабилизиране в Босна и Херцеговина и в операцията на международните сили за сигурност в Косово по мандат на съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО(*)

Решение на Народното събрание от 16 април 1998 г. за приемане на концепцията за националната сигурност на Република България

Постановление No 108 на Министерския съвет от 14 май 1998 г. за статута на военнослужещите на кадрова военна служба от министерството на отбраната на Република България, назначени временно в структурите на НАТО и в други международни организации

Декларация на Народното събрание от 23 октомври 1998 г.
Относно кризата в Косово и отношенията на Република България с НАТО

Декларация на Народното събрание от 25 март 1999 г.
Относно изострянето на кризата в Косово и намесата на международната общност

Решение на Народното събрание от 8 април 1999 г.
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННАТА ДОКТРИНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Решение Nо 7 на Конституционния съд от 3 май 1999 г. по конституционно дело Nо 6 от 1999 г. По искането за произнасяне по съответствието с Конституцията на споразумението за транзитно преминаване на въздухоплавателни средства на НАТО през въздушното пространство на Република България
Споразумение между Република България и Организацията на Северноатлантическя договор за транзитно преминаване през въздушното пространство на Република България на въздухоплавателни средства на НАТО в рамките на операцията "Съюзна сила"

Закон за ратифициране на споразумението между Република България и Организацията на Северноатлантическия договор за транзитно преминаване през територията на Република България в рамките на операцията "Джойнт Гардиън"

Закон за ратифициране на споразумението между Република България и НАТО за участието на Република България в КФОР и на споразумението между Република България и НАТО за финансовите условия за участие на Република България в КФОР

Закон за ратифициране на споразумението между Република България и Република Финландия относно условията и реда на транзитно преминаване през територията на Република България на въоръжените части на Република Финландия, участващи в многонационалните сили за поддържане на мира КФОР

Закон за ратифициране на споразумението между Република България и Литовската република относно условията и реда на транзитно преминаване през територията на Република България на въоръжени части на Литовската република, участващи в многонационалните сили за поддържане на мира КФОР

Постановление No 126 на Министерския съвет от 4 юни 1998 г. за уреждане на някои въпроси във връзка с провеждането на българо-американско хуманитарно военноинженерно учение "Крайъгълен камък '98" в духа на инициативата "Партньорство за мир"

Решение на 38-о Народно събрание от 13 юли 2000 г. за разрешаване пребиваването на чуждестранни военни кораби на територията на Република България за участие в учението на военноморските сили на Република България в духа на "Партньорство за мир" - "Бриз - 2000"

Из Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 1999 г., внесен от Министерския съвет в Народното събрание на 4 юли 2000 г. и приет с решение на НС от 25 юли 2000 г.

Решение на 38-о Народно събрание от 25 юли 2000 г. относно годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 1999 г.


ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 25 МАРТ 1999 Г.

ОТНОСНО ИЗОСТРЯНЕТО НА КРИЗАТА В КОСОВО И НАМЕСАТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩНОСТ

Обнародвана, ДВ, бр. 29 от 30 март 1999 г.

Тридесет и осмото Народно събрание на Република България, като се съобразява с декларациите на Народното събрание от 29 април 1993 г. и 23 октомври 1998 г.,
се солидаризира с позицията по кризата в Косово, изразена от Съвета на Европейския съюз от 24 март 1999 г. в Берлин,
изразява дълбоко съжаление, че дипломатическите усилия не доведоха до мирното решаване на кризата в Косово,
съжалява за огромната хуманитарна и човешка трагедия, съпътстваща кризата в Косово във всичките й етапи,
одобрява действията на българските държавни институции чрез активно участие в усилията за намиране на мирно решаване на кризата да се защити българският национален интерес,


Д Е К Л А Р А Ц И Я
на Народното събрание от 21 декември 1993 г.
Обнародвана, ДВ, бр. 110 от 30 декември 1993 г.


Като потвърждава суверенната политика на Република България за приобщаване към европейските и евроатлантическите структури за сигурност и позицията, че нейната сигурност не се изгражда за сметка на други държави,
Тридесет и шестото Народно събрание на Република България се обявява за продължаване на усилията за използване на възможностите за сътрудничество, които предлагат НАТО и Западноевропейският съюз, с цел при бъдещо разширяване на тези организации България да се присъедини към тях при пълно зачитане на националните интереси.
Народното събрание ще обсъди инициативата "Партньорство за мир" и след резултатите от срещата на високо равнище на държавите - членки на НАТО, на 10 януари 1994 г. ще изрази становището си към нея.


Д Е К Л А Р А Ц И Я
на Народното събрание от 23 октомври 1998 г.
ОТНОСНО КРИЗАТА В КОСОВО И ОТНОШЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С НАТО

Обнародвана, ДВ, бр. 125 от 28 октомври 1998 г.

Като категорично желание мирно разрешаване на конфликта и се присъединява към оценката на Организацията на обединените нации, че влошаването на ситуацията в Косово съдържа опасност за мира и стабилността в Югоизточна Европа, и потвърждава отново желанието си за добросъседски отношения със Съюзна република Югославия;
като настоява властите в Съюзна република Югославия и всички страни в конфликта да изпълнят незабавно резолюции 1160 и 1199 на Съвета за сигурност на ООН;
като настоява Съюзна република Югославия да изпълни изцяло и в срок условията на подписаното споразумение, защото само така ще бъдат използвани открилите се възможности за мирен изход от конфликта в Косово и да бъде предотвратена дестабилизацията на Югоизточна Европа;

ИЗ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1999 Г., ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 4 ЮЛИ 2000 Г. И ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА НС ОТ 25 ЮЛИ 2000 Г.

...Най-важните интереси на Република България в европейски план са възприемането на общоевропейските ценности като част от националните, свободното движение на хора и участието в пазара на капитали, работни места и технологии, постигането на пълноправно членство в ЕС и НАТО...

РЕШЕНИЕ NО 7

НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ОТ 3 МАЙ 1999 Г.
по конституционно дело Nо 6 от 1999 г.

ПО ИСКАНЕТО ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ ПО СЪОТВЕТСТВИЕТО С КОНСТИТУЦИЯТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА НА НАТО ПРЕЗ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обн., ДВ, бр. 41 от 4 май 1999 г.

Конституционният съд в състав: председател - Живко Сталев, и членове: Асен Манов, Цанко Хаджистойчев, Станислав Димитров, Неделчо Беронов, Димитър Гочев, Стефанка Стоянова, Иван Григоров, Александър Арабаджиев, Георги Марков, при участието на секретар-протоколиста Росица Топалова разгледа в закрито заседание на 3 май 1999 г. конституционно дело Nо 6 от 1999 г., докладвано от съдията Неделчо Беронов.


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е N 99
на Министерския съвет от 17 март 1997 г.
ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

Обн., ДВ, бр. 24 от 21 март 1997 г., изм., бр. 45 от 6 юни 1997 г., в сила от 1 юни 1997 г., бр. 48 от 13 юни 2000 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1 (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2000 г.) Създава междуведомствен комитет за интегриране в НАТО в състав: председатели - министърът на външните работи и министърът на отбраната, и членове: първи заместник-министър на външните работи, началникът на Генералния щаб на Българската армия, заместник-министър на отбраната по военнополитическите въпроси, заместник-министър на финансите, заместник-министър на промишлеността, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на търговията и туризма, заместник-министър на териториалното развитие и строителството, заместник-министър на транспорта, заместник-министър на образованието, науката и технологиите, заместник-председател на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси, заместник-министър на околната среда, заместник-председател на Комитета по пощи и далекосъобщения и заместник-председател на Комитета по стандартизация и метрология. За участие в заседанията на Междуведомствения комитет за интегриране в НАТО (наричан по-нататък Междуведомствен комитет) са постоянно поканени секретарите на президента на Република България по външнополитическите въпроси и по националната отбрана.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е N 108
на Министерския съвет от 14 май 1998 г.
ЗА СТАТУТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ НА КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НАЗНАЧЕНИ ВРЕМЕННО В СТРУКТУРИТЕ НА НАТО И В ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ


Обн., ДВ, бр. 58 от 22 май 1998 г., изм., бр. 42 от 5 май 1999 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1 (1) Военнослужещи на кадрова военна служба от Министерството на отбраната на Република България, назначен временно на длъжности в щабове и органи на международни организации, са лицата, изпратени и придадени към или свързани с щабове и органи на международна организация, в която Република България членува или е подписала споразумение за сътрудничество с нея, и които са разположени на територията на друга държава.
(2) Статутът на военнослужещите на кадрова военна служба от Министерството на отбраната на Република България, назначени временно на длъжности в щабове и органи на международни организации, се урежда за всеки конкретен случай въз основа на съществуващите международноправни договорености между Република България, приемащата международна организация и страната домакин.


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е N 126
на Министерския съвет от 4 юни 1998 г.
ЗА УРЕЖДАНЕ НА НЯКОИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКО ХУМАНИТАРНО ВОЕННОИНЖЕНЕРНО УЧЕНИЕ
"КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК '98" В ДУХА НА ИНИЦИАТИВАТА "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"

Обн., ДВ, бр. 66 от 10 юни 1998 г.,
в сила от 10 юни 1998 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Освобождава от митни сборове вноса на стоки, внасяни в Република България за нуждите на двустранното българо-американско хуманитарно военноинженерно учение "Крайъгълен камък '98" в духа на инициативата "Партньорство за мир" в периода 16 юни - 12 август 1998 г. в района на Трън.
Чл. 2. (1) Освобождаването от митни сборове по чл. 1 се извършва след представяне в обмитяващото митническо учреждение на писмено потвърждение от Министерството на отбраната, че конкретната доставка се внася за целите на учението "Крайъгълен камък '98".
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е N 174
на Министерския съвет на 5 септември 1995 г.
ЗА УРЕЖДАНЕ НА НЯКОИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА МНОГОНАЦИОНАЛНОТО ВОЕННОМОРСКО УЧЕНИЕ "КООПЕРАТИВ ПАРТНЪР'95"

Обн., ДВ, бр. 79 от 7 септември 1995 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Освобождава от митни сборове екипировката и припасите на чуждестранните участници в учението, необходими за неговите цели.
Чл. 2. Чуждестранният военен персонал, участващ в учението, влиза и напуска страната без визи, само с военните документи за самоличност.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е N 273
на Министерския съвет от 24 юни 1997 г.
ЗА ФИНАНСИРАНЕ УЧАСТИЕТО НА ВОЕННИ КОНТИНГЕНТИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОПЕРАЦИЯТА НА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И В ОПЕРАЦИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СИЛИ ЗА СИГУРНОСТ В КОСОВО ПО МАНДАТ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН И ПОД КОМАНДВАНЕТО НА НАТО(*)


Обн., ДВ, бр. 52 от 1 юли 1997 г., изм., бр. 6 от 21 януари 2000 г., в сила от 1 януари 2000 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2000 г.) (1) Министерството на отбраната да подготви и изпрати военни контингенти, съставени на доброволен принцип от военнослужещи на кадрова служба в Българската армия, за участие в операцията на многонационалните сили за стабилизиране в Босна и Херцеговина и в операцията на международните сили за сигурност в Косово по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО.

Р Е Ш Е Н И Е
на Народното събрание от 16 април 1998 г.
ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обнародвано, ДВ, бр. 46 от 22 април 1998 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
РЕШИ:
Приема Концепцията за националната сигурност на Република България.
КОНЦЕПЦИЯ
за националната сигурност на Република България

УВОД

1. Концепцията за националната сигурност на Република България представлява официално приети политически виждания за защита на българските граждани, общество и държава от външни и вътрешни заплахи от всякакво естество, при отчитане на наличните ресурси и съобразяване с нивото на гаранциите, които дават световната, евроатлантическата и европейската система за сигурност и стабилно развитие.


Р Е Ш Е Н И Е
на 38-о Народно събрание от 13 юли 2000 г.
ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПРЕБИВАВАНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ВОЕННИ КОРАБИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЕТО НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДУХА НА "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР" - "БРИЗ - 2000"

Обнародвано, ДВ, бр. 59 от 21 юли 2000 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

РЕШИ:

Разрешава преминаването на чуждестранни военни кораби на територията на Република България за времето от 21 до 31 юли 2000 г. за участие в учението на Военноморските сили на Република България в духа на "Партньорство за мир" - "Бриз - 2000", както следва:
1. от Военноморските сили на Република Гърция:
- фрегата "Сегиен" с бордови No F-460;
2. от Военноморските сили на САШ:


Р Е Ш Е Н И Е
на 38-о Народно събрание от 25 юли 2000 г.
ОТНОСНО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ПРЕЗ 1999 Г.

Обнародвано, ДВ, бр. 62 от 28 юли 2000 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от конституцията на Република България,
като потвърждава, че приоритет на политиката на национална сигурност са:
- присъединяването към Организацията на Северноатлантическия договор и Европейския съюз;
- балансираната и активна регионална политика на Република България;


Р Е Ш Е Н И Е N 192
на Министерския съвет от 17 февруари 1997 г.
ЗА ПЪЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР

Обн., ДВ, бр. 16 от 21 февруари 1997 г.

Като взе предвид резултатите от посещението на президента на Република България в Главната квартира на НАТО, по време на което той изрази категоричната позиция за пълноправно членство на страната в организацията;
Като отчита важното значение на решенията, които предстои да бъдат взети от НАТО през 1997 г. за бъдещето на Европа и на Република България;
Като потвърждава ясно северноатлантическата ориентация на страната, залегнала в Декларацията на Народното събрание от 21 декември 1993 г.;


С П О Р А З У М Е Н И Е
между Република България и Организацията на Северноатлантическия договор

ЗА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА НА НАТО В РАМКИТЕ НА ОПЕРАЦИЯТА "СЪЮЗНА СИЛА"

(Ратифицирано със закон, приет от 38-о Народно събрание на 4 май 1999 г. - ДВ, бр. 42 от 1999 г.)

Обнародвано, ДВ, бр. 42 от 5 май 1999 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР

ВЕРБАЛНА НОТА

No 99/478 28 април 1999 г.

Организацията на Северноатлантическия договор поднася своите почитания на Министерството на външните работи на Република България чрез Мисията на Република България към НАТО и има честта да предаде следното:


България върви уверено към НАТО

Стоян РАЙЧЕВСКИ
Главен редактор

НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ СЛЕД КРАЯ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА И СЪБАРЯНЕТО НА БЕРЛИНСКАТА СТЕНА РАЗЧИСТИХА ПЪТЯ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ НАТО.
Със специална декларация от края на декември 1993 г. Народното събрание заяви суверенната политика на Република България за приобщаване към европейските и евроатлантическите структури за сигурност. Две години по-късно то прие закон за ратифициране на споразумението между страните-членки на НАТО и страните партньори, участващи в “Партньорство за мир”.


РЕШЕНИЕ
на Народното събрание от 8 април 1999 г.

За приемане на Военната доктрина на Република България

Обнародвано, ДВ, бр. 34 от 13 април 1999 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
РЕШИ:
Приема Военната доктрина на Република България.

ВОЕННА ДОКТРИНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Общи положения


З А К О Н
ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАТО ЗА УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КФОР И НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАТО ЗА ФИНАНСОВИТЕ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КФОР

Обнародван, ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2000 г.,
в сила от 4 февруари 2000 г.

Чл. 1. Ратифицира споразумението между Република България и НАТО за участие на Република България в КФОР, съставено от писмо No SG(99)1179.bulpa от 5 октомври 1999 г. на генералния секретар на НАТО до ръководителя на Мисията на Република България към НАТО и от писмото-отговор на ръководителя на Мисията на Република България към НАТО No А(99)50 от 22 ноември 1999 г.

З А К О Н
ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ ЧАСТИ НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, УЧАСТВАЩИ В МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА КФОР

Обнародван, ДВ, бр. 18 от 7 март 2000 г.,
в сила от 7 март 2000 г.

Член единствен. Ратифицира споразумението между Република България и Република Финландия относно условията и реда на транзитно преминаване през територията на Република България на въоръжените части на Република Финландия, участващи в многонационалните сили за поддържане на мира КФОР,

З А К О Н
ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЛИТОВСКАТА РЕПУБЛИКА ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ВЪОРЪЖЕНИ ЧАСТИ НА ЛИТОВСКАТА РЕПУБЛИКА, УЧАСТВАЩИ В МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА КФОР

Обнародван, ДВ, бр. 30 от 11 април 2000 г.,
в сила от 11 април 2000 г.

Член единствен. Ратифицира Споразумението между Република България и Литовската република относно условията и реда на транзитно преминаване през територията на Република България на въоръжени части на Литовската република, участващи в многонационалните сили за поддържане на мира КФОР, съставено от вербална нота No 278 от 24 февруари 2000 г. на Посолството на Република България във Варшава до Посолството на Литовската република във Варшава и вербална нота - отговор на Посолството на Литовската република във Варшава No 25/2000 г. от същата дата, сключено на 24 февруари 2000 г.


З А К О Н
ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ СТРАНИТЕ - ЧЛЕНКИ НА НАТО, И СТРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ, УЧАСТВАЩИ В "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР", ОТНОСНО СТАТУТА НА ТЕХНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ СТРАНИТЕ -ЧЛЕНКИ НА НАТО, И СТРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ, УЧАСТВАЩИ В "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР", ОТНОСНО СТАТУТА НА ТЕХНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ

Обнародван, ДВ, бр. 33 от 19 април 1996 г.

Ч л е н е д и н с т в е н . Ратифицира:
1. Споразумението между страните - членки на НАТО, и страните партньори, участващи в "Партньорство за мир", относно статута на техните въоръжени сили, подписано на 16 октомври 1995 г. в Брюксел, и

З А К О Н
ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР ЗА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА ОПЕРАЦИЯТА "ДЖОЙНТ ГАРДИЪН"

Обнародван, ДВ, бр. 58 от 26 юни 1999 г.,
в сила от 26 юни 1999 г.

Член единствен. Ратифицира споразумението между Република България и Организацията на Северноатлантическия договор за транзитно преминаване през територията на Република България в рамките на операция "Джойнт Гардиън", съставено от вербална нота на НАТО No 99 /770 от 18 юни 1999 г. и вербална нота на Министерството на външните работи на Република България No 55-07-422 от 21 юни 1999 г. и анексите към тях, сключено на 21 юни 1999 г.

ISBN:

цена: 6.00 лв.

Поръчка:

Бройка:

Кратко съдържание


 
КОШНИЦА
Кошницата Ви е празна. Добавете продукти от каталога ни!

ПРОФИЛРег. потреб.: 6105
Последен: ????

ГОРЕЩО
hot РОДОПИ 21 - СНЕЖЕН ЕКШЪН(16)

НОВО

Луфтвафе, книга 9

2019 , София

Автор: Иван Бориславов

цена: 20 лв.

Още...


Русия, Полша от море до море и българите

2019 , София

Автор: Калоян Панчелиев

цена: 15 лв.

Още...


70 години военнотранспортна авиация

2019 , София

Автор: Колектив

цена: 12 лв.

Още...


Посечени думи

2019 , София

Автор: Красен Костов

цена: 20 лв.

Още...


Феноменът българска авиация

2019 , София

Автор: Иван Петков

цена: 15 лв.

Още...


Разкази за четящи хора (Георги Зарев)

2019 , София

Автор: Георги Зарев

цена: 15 лв.

Още...


Генерал Симеон Караиванов - един от първите, един от забравените

2019 , София

Автор: Атанас Сиреков

цена: 12 лв.

Още...Copyright ©2006-2014 Air Group 2000 Ltd. All rights reserved. support@airgroup2000.com
eXTReMe Tracker