AirGroup2000
НАЧАЛО | ЗА НАС | КАТАЛОГ/SHOP | ЗА РЕКЛАМА | ЗА КОНТАКТИ | АБОНАМЕНТ 2021 |

catalog

ВРЪЗКИАБОНАМЕНТ
2021

 

ТЪРСАЧКА
Google

 

ПОСЛЕДНИ ТЕМИ ОТ ФОРУМА
» Бойна Машина на Пехотата, 2021-05-09 (0)
» Гергьовски парад - 6 май 2021 г., 2021-05-07 (0)
» НАЦИОНАЛНО ОРЪЖЕЙНО СПИСАНИЕ "КЛУБ ОРЪЖИЕ", БРОЙ 2 2020, 2021-04-23 (0)
» НАЦИОНАЛНО ОРЪЖЕЙНО СПИСАНИЕ "КЛУБ ОРЪЖИЕ", БРОЙ 1 2020, 2021-04-23 (0)
» НАЦИОНАЛНО МОРСКО СПИСАНИЕ "КЛУБ ОКЕАН" БРОЙ 2 2020, 2021-04-23 (0)
» НАЦИОНАЛНО МОРСКО СПИСАНИЕ "КЛУБ ОКЕАН" БРОЙ 1 2020, 2021-04-23 (0)
» НАЦИОНАЛНО СПИСАНИЕ ЗА АВИАЦИЯ "КЛУБ КРИЛЕ" БРОЙ 1 2021, 2021-04-23 (0)
» НАЦИОНАЛНО СПИСАНИЕ ЗА АВИАЦИЯ "КЛУБ КРИЛЕ" БРОЙ 6 2020, 2021-04-23 (0)
» НАЦИОНАЛНО СПИСАНИЕ ЗА АВИАЦИЯ "КЛУБ КРИЛЕ" БРОЙ 5 2020, 2021-04-23 (0)
» НАЦИОНАЛНО СПИСАНИЕ ЗА АВИАЦИЯ "КЛУБ КРИЛЕ" БРОЙ 4 2020, 2021-04-23 (0)
» НАЦИОНАЛНО СПИСАНИЕ ЗА АВИАЦИЯ "КЛУБ КРИЛЕ" БРОЙ 3 2020, 2021-04-23 (0)
» НАЦИОНАЛНО СПИСАНИЕ ЗА АВИАЦИЯ "КЛУБ КРИЛЕ" БРОЙ 2 2020, 2021-04-23 (0)
» НАЦИОНАЛНО СПИСАНИЕ ЗА АВИАЦИЯ "КЛУБ КРИЛЕ" БРОЙ 1 2020, 2021-04-23 (0)
» НАЦИОНАЛНО СПИСАНИЕ ЗА АВИАЦИЯ "КЛУБ КРИЛЕ" БРОЙ 6 2019, 2021-04-23 (0)
» ДЕНЯТ НА ПОБЕДАТА - 9 Май 2021г., 2021-04-17 (4)

 

РЕКЛАМА

 
 

6 . 2001-07

София , 2001 г.

Автор: "ЕЪР ГРУП 2000"

Приложени са: снимки, статии, чертежи

Съдържание:
Адаптацията
ПСИХОСОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ
НА ОСВОБОДЕНИТЕ КАДРОВИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ
В ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
Под това наименование Ресурсният център на неправителствените
организации в България започна осъществяването на един
от своите проекти, финансиран от Комисията за демокрация
при посолството на САЩ в България
ПЪРВИЯТ от четирите семинара, планирани в рамките на този проект, се състоя на 17, 18 и 19 март т.г. в Банкя. Лекциите, дискусиите и груповите занятия бяха водени от висококвалифициран екип специалисти от Центъра по психология и психо-профилактика към Военномедицинската академия.
Семинарът беше открит от Иван Сотиров, директор на проекта. Пред участващите семейства на офицери, на които скоро предстои да напуснат Българската армия или вече са преминали в запаса по различно време, както и пред координаторите, които ще реализират на практика този проект в различни краища на страната, г-н Сотиров отбеляза накратко неговата насоченост - изграждане на нова ценностна система на съкратените военнослужещи, приоритетно място в която заемат атлантическите стандарти в спазването на човешките права и свободи и създаване на практически умения и способности за пълно участие в променения политически и икономически живот.

Адаптацията
Инж. Иван Раков - директор
на дирекция "Социална политика"
към Министерството на отбраната:

АДАПТАЦИЯТА НЕ Е ВРЕМЕНЕН,
А ПОСТОЯНЕН ПРОЦЕС

Адаптацията на кадровите военнослужещи и тяхното икономическо интегриране в гражданското общество се налага основно от факта, че по време на цялата си военна служба те по принцип са подложени на известно ограничение на човешките им права. Обществото до голяма степен е длъжно на тези хора и чрез адаптацията, която предлагаме да се осъществи на качествено ново ниво, ние се стремим да изпълним този дълг или по възможност да направим каквото можем.
Само допреди около година и половина адаптацията се извършваше малко формално, но впоследствие това беше коригирано чрез т.нар. мотивационни курсове - от десет дни до две седмици, - в хода на които военнослужещите, подлежащи на освобождаване от армията, придобиват реална представа за положението на пазара, най- важните моменти , свързани с регистрацията на малка частна фирма. Накратко казано - първите необходими неща за един човек, който тепърва излиза от една затворена организация.
Това значително подпомогна работата на МО и хората започнаха да се ориентират към курсове за преквалификация, които наистина им дават възможност да са до голяма степен сигурни, че след като ги завършат, биха могли да намерят своето място в гражданското общество.


ЦЕНТЪРЪТ ЗА СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ
ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
представен от неговия ръководител Стефка ТАНЕВА:

"Бих желала да започна с идентификация на проблема: през миналата и през тази година в регион Велико Търново бяха освободени много военнослужещи. На визираната територия нашият Център за социална адаптация /ЦСА/, който все още няма сграден фонд и е в процес на подготовка, изготвяне на програмите за работа, проучване на целевата група и нейните потребности, обхваща общо 22 града в Централна и Североизточна България.
Постигналите до момента резултати са върху основата на партньорската работа между клуб "Отворено общество" и Висшия учебен научно-производствен център на варненския Технически университет във Велико Търново, създаден през 1985 година. В рамките на своята дейност центърът извършва редовно и дистанционно обучение, квалификационна, преквалификационна, консултантска и научно-производствена дейност.
По договор с Министерството на отбраната от миналата година центърът обучава бивши военнослужещи в шестмесечни специализации по управление на малък и среден бизнес; публична администрация; финансов мениджмънт; банков мениджмънт; инвестиционен анализ и управление на инвестициите; хотелиерство и ресторантьорство; мениджмънт в туризма; информатика; стратегия на продажбите; аграрен мениджмънт; счетоводство, контрол и управление на разходите; сервиз на двигатели с вътрешно горене; сервизи на "бяла", охранителна, осигурителна и офис-техника. Всяка специализация включва по осем учебни дисциплини, като особено място заемат компютърното и чуждоезиковото обучение.


Консенсусът
Този крехък, крехък консенсус

Любослав КИРОВ

Консенсусът за НАТО е твърде крехък, за да го подлагаме на изпитания, преди да е узрял и укрепнал. Това бе основният извод от уникалната по своя характер дискусия "Българският консенсус за НАТО", състояла се на 20 юни т.г.
Тогава на една маса за първи път от 1989 г. насам се събраха лидерите на всички политически сили. Поводът си заслужаваше: първият национален консенсус, постигнат след национален дебат. От титулярните лидери на дискусията не дойде само Иван Костов, който прати на срещата шефката на синята парламентарна група Екатерина Михайлова. Присъстваха още председателят на ВС на БСП Георги Първанов, лидерите на ДПС и Евролевицата Ахмед Доган и Александър Томов. Народен съюз бе представен от земеделската лидерка Анастасия Мозер, а Демократическата партия - от зам.-шефа й Владимир Джаферов.


Към консенсус в областта на националната сигурност

Стоян РАЙЧЕВСКИ
Главен редактор

На 25 юли т. г. Народното събрание прие с голямо мнозинство годишния доклад на Министерския съвет за състоянието на националната сигурност на Република България през 1999 г. С внасянето на този доклад за обсъждане в парламента правителството заяви своята воля да се постави ново начало на задълбочен надпартиен и националноотговорен дебат по всички аспекти на сигурността на Република България. Постигнатото съгласие по основните проблеми, поставени в доклада, е важна предпоставка за защитата на националните интереси и за засилване влиянието на България и Югоизточна Европа.
По време на дебатите пролича общото убеждение, че в съвременния глобализиран свят националната сигурност не може да бъде сведена само до стабилността на армията и полицията. Вътрешната сигурност не може да се разглежда самостоятелно от устойчивостта на региона.


Консунсусът
Пътят е ясен

Изречено пред Народното събрание на 25 юли 2000 г.

Иван КОСТОВ, министър-председател на Република България:

Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да благодаря за приемането и одобряването на годишния доклад за състоянието на националната сигурност и да кажа, че правителството ще отрази в бъдещите си усилия всички добронамерени критики. Защото като първи опит докладът, разбира се, не е лишен от своите слабости. Ние ще ги отразим в следващия доклад и в по-следващите годишни доклади.
Аз съм съгласен, че не стана сериозен дебат по състоянието на националната сигурност на страната. За мен обяснението е, че сериозен дебат има само когато има сериозен концептуален сблъсък, когато едно виждане с едни механизми, с едни инструменти, с едни средства за постигане на сигурността се бори с друго виждане, цялостно, пълно, завършено, концептуално. Тоест, когато има сблъсък на политики, вдъхновени от различни концепции за националната сигурност. Дебатът показва, че няма различни концепции.


ПОЛША -
ДЪРЖАВА В СЪРЦЕТО НА ЕВРОПА

В основата на полската феодална държава са славянските племенни княжества полени (т.е. "работещи на полето", сиреч земеделци, от тях произлиза името Полша), мазовшани, висляни, поморяни и др. начело с обособила се от общините племенна аристокрация и княз. Първият исторически достоверен княз, смятан за основател на държавата, е Мешко І. Под негова власт се намират великополските земи и Мазовия, а така също Поморието и Силезия. През 966 г. той приема християнското по латински образец. Болеслав І Храбри продължава делото на своя баща, в периода 1002 - 1018 г. спечелва няколко войни срещу германците и завършва обединяването на полските земи. Следва период, в който светската аристокрация и духовенството се надигат против централната власт, което довежда до откъсването на Мазовия и Поморието. По-късно избухва антифеодално въстание. По времето на княз Казимир І (1039-1058) отново се засилва централната власт. От края на XI до края на XIII век Краков (столица на полската държава през XI-XVI век), Познан, първата столица Гнезно, Вроцлав и други градове се превръщат в големи занаятчийски центрове. През XII век единната полска държава се разпада на отделни княжества и тъкмо поради тази своя раздробеност не успява да отблъсне агресията на немските феодали, които в края на същия век подчиняват Западното Поморие. Особено много се влошава положението на полските земи след като през 1226 г. в Прибалтика се появява Тевтонският орден. През 1241, 1259 и 1287 г. Полша е жертва на татарско-монголски нашествия. От края на XIII век отново е в ход продължителната драматична борба за обединяването на полските земи.

ОТКРОВЕНИЕ

Екатерин Томов е роден на 13.VIII.1944 г. в гр. Цар Калоян –Разградска област. Средно образование завършва в Разград. През 1971-72 г. завършва Художествената академия “Н. Павлович” – София със специалност живопис.
Работи в Ленински съвет – отдел изкуство и култура в продължение на две години.
След това се занимава с преподавателска дейност – изобразителни изкуства в продължение на дванадесет години.
През този период завършва зографство в Духовната академия. Занимава се и с проектантска дейност – художествено оформление – интериор – екстериор.
С участието си в третата Национална младежка изложба придобива право за членство във фонда на С БХ.
Има много общи и самостоятелни изложби.
Работил е с “Хемус” – отдел на Вътрешно търговско министерство по изкуствата.
Негови картини и икони има в Англия, Франция, Германия, Испания, Република Бенин.

- Занимаваш се с изобразително изкуство… Откъде идва отношението ти към музиката?
- От един епизод – кориоз в живота ми, когато искаха да ме правят цигулар… Под палката на един смахнат период – обща болест на нацията. Три школи Шевчик и крах. Който обаче не породи омраза към музиката, а напротив – защото звученето на цветовете не се различава от това на музиката.
- На колко години беше, когато те залюля люлката на живописта?
- Може би на седемгодишната възраст, като фактор. Но като предизвикателство в контрапункт – на чужди желания. Аз намирам в себе си в общото поприще на творческата дейност еднакво силни творчески влечения, които при мене нямат предел.
- А светоусещането ти за вярата, философската мисъл в твоето творчество?!
- Ето къде е дилемата – творческата философия на човека (кесаровото – кесаро) и сътвореното от Отца ни (Божието – Божие).
- Твоето противоречие като човек и творец?


Годишнина
Добре дошли на българите в Атлантическия клуб

През зимата на 1989 г. трима колеги-математици, работещи в секцията по математическа логика на Математическия институт при БАН — Соломон Паси, Любомир Иванов и аз, Владимир Сотиров, се откъснахме от абстрактните си академични занимания, за да се прехвърлим в политиката. Най-напред участвахме в основаването на Зелената партия, после бяхме членове на Националния координационен съвет на СДС, заседавахме на Кръглата маса, станахме депутати от СДС във Великото Народно събрание и накрая подписахме новата Конституция на Република България. Някой би казал, че в подобна трансформация не е имало нищо необичайно — ако използваме една фраза, станала крилата, “такова беше времето”. Като вземем предвид обаче наситеното присъствие на логици в първия демократичен парламент от най-новата ни история — присъствие, на което много партии биха завидели, откриваме уникално приложение на логиката в политиката. Уникално не само в български, но и в световен мащаб! За жалост не можем да се похвалим, че обществото особено обича логиката. Прекалената логичност си е направо опасно занимание - достатъчно е да напомним съдбата на първия логик, Сократ, осъден да изпие чашата с отрова заради прекомерната убедителност на своите аргументи. Но за щастие в нашия случай логиката даде великолепни резултати и един от тях е осъществената вече инициатива за кандидатурата на България в НАТО. Ако си спомним, че “логистика” едновременно е важен дял от военното изкуство и синоним на формалната логика, ще признаем, че играта на думи тук не е случайна.


Адаптацията
Бележки на психолога
Диана ВЕЛКОВА
Психолог в Центъра по военна психология и психопрофилактика в МО и консултант във фондация “Ресурсен център на НПО в България”

Всяка социална промяна неминуемо води до състояние на криза за личността. В това отношение преходът към цивилния живот след освобождаване от армията е кризисен за военнослужещите. Като правило хората, които още в младежката си възраст са се посветили на военната служба, се адаптират трудно в условията на цивилното общество. Рязката промяна във всички аспекти на живота може да предизвика чувство за загуба на собствена идентичност и историческа приемственост и да провокира състояния на тежък стрес.

ISBN:

цена: 6.00 лв.

Поръчка:

Бройка:

Кратко съдържание


 
КОШНИЦА
Кошницата Ви е празна. Добавете продукти от каталога ни!

ПРОФИЛРег. потреб.: 6106
Последен: lbx94120

ГОРЕЩО

НОВО

Луфтвафе, книга 9

2019 , София

Автор: Иван Бориславов

цена: 20 лв.

Още...


Русия, Полша от море до море и българите

2019 , София

Автор: Калоян Панчелиев

цена: 15 лв.

Още...


70 години военнотранспортна авиация

2019 , София

Автор: Колектив

цена: 12 лв.

Още...


Посечени думи

2019 , София

Автор: Красен Костов

цена: 20 лв.

Още...


Феноменът българска авиация

2019 , София

Автор: Иван Петков

цена: 15 лв.

Още...


Разкази за четящи хора (Георги Зарев)

2019 , София

Автор: Георги Зарев

цена: 15 лв.

Още...


Генерал Симеон Караиванов - един от първите, един от забравените

2019 , София

Автор: Атанас Сиреков

цена: 12 лв.

Още...Copyright ©2006-2014 Air Group 2000 Ltd. All rights reserved. support@airgroup2000.com
eXTReMe Tracker